Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacja dot. zakupienia tablic lub zamkniętych gablot i umieszczenie ich na terenie wszystkich sołectw.

Numer: 25, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-04-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Dobrzaniecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-20