Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Rozpatrzenie wniosków na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Numer: 39, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Pan Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-06-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Dobrzaniecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Mirosław Przysiwek

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-25