Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dysponowanie kompleksem sportowym

Numer: 41, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-06-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Dobrzaniecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-28