Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Szosy gminne i powiatowe - Interpelacja Pana Radnego Bogusława Szyłowicz

Numer: 43, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-06-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu

Odpowiedź

Odpowiadający: Z-ca Burmistrza Mirosław Przysiwek

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-26