Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udzielenie informacji na temat statutu prawnego boiska

Numer: 50, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-09-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dominik Raj radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-24