Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wykupienie budynku nr 41 w Przytoni (obecnie świetlica wiejska)

Numer: 51, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-10-23, data przekazania: 2019-11-23

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Kuźmińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Mirosław Przysiwek Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-14