Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. założenia fotoradaru na ul. Węgorzyńskiej na odcinku od skrzyżowania przy sklepie do ul. Runowskiej 26 w Węgorzynie

Numer: 57, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Węgorzyno Pani Moniki Kuźmińskiej
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Sławska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Mirosław Przysiwek Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-12