Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Prośba o zmniejszenie opłaty stałej za Przedszkole i Żłobek w Węgorzynie

Numer: 72, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pani Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna
data wpływu: 2020-03-31, data przekazania: 2020-04-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Łuksza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-05-14