Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. podkrzesania drzew oraz krzewów wystających na chodnik na starym odcinku obwodnicy

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Węgorzyna
data wpływu: 2020-07-28, data przekazania: 2020-07-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Ociepa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-08-04