Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dotyczy zgłaszanego problemu z niszczejącymi zabudowaniami po byłym PGR w miejscowości Winniki

Numer: 88, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Pan Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2020-10-30, data przekazania: 2020-11-03

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Dobrzaniecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Mirosław Przysiwek

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-08