Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

prośba o pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji z dnia 08.01.2021 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie.

Numer: 92, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Burmistrz Węgorzyna
data wpływu: 2021-01-22, data przekazania: 2021-01-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Anna Łuksza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Jan Mazuro Przewodniczący Rady Miejskiej

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-02-22