Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. wyjasnienia na jakiej podstawie prawnej i w oparciu o jakie kryteria bądź procedury została skalkulowana wysokość opłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

Numer: 94, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Urząd Miejski w Węgorzynie
data wpływu: 2021-05-25, data przekazania: 2021-05-26

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Sławska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Zastępca Burmistrza Mirosław Przysiwek

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-05-31