Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stan techniczny drogi Dłusko (nr drogi 56)

Numer: 13, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-03-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Monika Dobrzaniecka radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-01