Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
23 - rozwiń Remont chodnika w ulicy Podgórnej interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-03-28
22 - rozwiń Uprzątnięcie dz. nr 250/5 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno ulica Kolejowa przy dz. nr 853/3 obręb nr 1 miasta interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-04-01
21 - rozwiń Uprzątnięcie skarpy na dz. nr 250/7 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno przy bramie na ogrody działkowe interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-04-01
20 - rozwiń usunięcie drzew z dz. nr 812/13 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-04-03
19 - rozwiń Naprawa nawierzchni ulicy Południowej w Węgorzynie, dz. nr 533 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-03-28
18 - rozwiń Problem związany z wprowadzeniem podwyżki wody i ścieków interpelacja Dominik Raj 2019-03-20 2019-03-29
17 - rozwiń Dostęp do szeroko pojętych ośrodków kultury, różnych form pożytecznego spędzania czasu wolnego (Dom Kultury, Świetlica Miejska). interpelacja Joanna Stasiak 2019-03-20 2019-04-02
16 - rozwiń Działka niezabudowana przy ul. Kościuszki interpelacja Joanna Stasiak 2019-03-20 2019-04-01
15 - rozwiń Ubytki nawierzchni bitumicznej w miejscowości Węgorzyno interpelacja Joanna Stasiak 2019-03-20 2019-04-01
14 - rozwiń Kompleks sportowy "Moje Boisko Orlik 2012" zapytanie Monika Dobrzaniecka 2019-03-20 2019-04-04
13 - rozwiń Stan techniczny drogi Dłusko (nr drogi 56) interpelacja Monika Dobrzaniecka 2019-03-20 2019-04-01
12 - rozwiń Statut Gminy zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-03-20 2019-04-02
11 - rozwiń Woda na szosie powiatowej między Cieszynem a Trzebawiem zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-12
10 - rozwiń Ustawa o samorządzie gminnym, art. 24, pkt 6 - interpelacje i zapytania wniosek Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-21
9 - rozwiń Informator Urzędu Miejskiego zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-28
8 - rozwiń Brakująca lampa oświetleniowa w Cieszynie zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-12
7 - rozwiń Naprawa nawierzchni ulicy Księdza Fortunata Sosnowskiego w Węgorzynie, dz. nr 537 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-02-01 2019-02-12
6 - rozwiń Znak drogowy kierunek Mieszewo 12 km, zjazd z DK20 do Cieszyna zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-12
5 - rozwiń naprawa nawierzchni ulicy Południowej w Węgorzynie dz. nr 533 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno wniosek Stanisław Ociepa 2019-02-01 2019-02-12
4 - rozwiń Doświetlenie ulicy Południowej w Węgorzynie poprzez postawienie słupa oświetleniowego naprzeciwko wjazdu na dz. nr 551 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno. interpelacja Stanisław Ociepa 2019-01-02 2019-01-07
3 - rozwiń Montaż 2 lamp oświetleniowych na Osiedlu Słonecznym w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2018-12-27 2019-01-07
2 - rozwiń Komin na działce nr 170/27 w Cieszynie interpelacja Bogusław Szyłowicz 2018-12-20 2018-12-31
1 - rozwiń Utrzymanie rowu oraz basenu odwadniającego drogę zlokalizowanego na dz. nr 559/1 w obrębie nr 3 m. Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2018-11-28 2018-12-11