Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dostęp do szeroko pojętych ośrodków kultury, różnych form pożytecznego spędzania czasu wolnego (Dom Kultury, Świetlica Miejska).

Numer: 17, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-03-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Joanna Stasiak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-02