Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oczyszczenie rowu w parku w Przytonu

Numer: 27, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-05-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Kuźmińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-09