Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oczyszczenie kanalizy burzowej w Przytoniu

Numer: 31, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskeij
data wpływu: 2019-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Teresa Kuźmińska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-05-30