Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Runowo - oczyszczenie poboczy z pokrytej ziemi oraz o postawienie znaków ograniczajacych prędkosć do 40 km w miejscowości ( ze zwględu na ich brak)

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-05-27

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Rególski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-30