Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zapytanie dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Numer: 37, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-05-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Bogusław Szyłowicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-06-04