Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podjęte kroki i działania aby poprawić atrakcyjność naszej Gminy pod względem turystyki

Numer: 52, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Burmistrz Węgorzyna
data wpływu: 2019-10-28, data przekazania: 2019-10-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Lewandowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Mirosław Przysiwek Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-12