Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyznawania stypendium dla sportowców mieszkańców w Gminie Węgorzyno , które mają duże osiągnięcia sportowe i promują naszą Gminę w Polsce

Numer: 58, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Gminy Węgorzyno Pani Monika Kuźmińska
data wpływu: 2019-10-30, data przekazania: 2019-10-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Sławska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Mirosław Przysiwek Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-12