Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. dzwonów na odpady segregowane oraz śmieci wokół tych dzwonów

Numer: 78, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Bumristrz Węgorzyna
data wpływu: 2020-07-28, data przekazania: 2020-07-30

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Ociepa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-08-11