Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. terminu usunięcia wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w granicach aglomeracji Węgorzyno dla pozostałych etapów.

Numer: 81, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Węgorzyna
data wpływu: 2020-07-30, data przekazania: 2020-07-31

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Ociepa radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Węgorzyna

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-08-05