Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2019-04-25 uchwałą nr VII/46/2019 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Zbigniew Białek 0przewodniczący
Katarzyna Lewandowska 1 wiceprzewodniczący
Krzysztof Rególski członek
Joanna Stasiak członek
Elżbieta Ustyjańczuk członek