Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Okręg: , zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: wygaśnięcie mandatu

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
43 Szosy gminne i powiatowe - Interpelacja Pana Radnego Bogusława Szyłowicz interpelacja 2019-06-18 2019-06-26
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos