Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Teresa Kuźmińska

Teresa Kuźmińska

Radny

Okręg: 14, zdobyte głosy: 104, przynależność: KWW Gmina dla Mieszkańców

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała Uchwały : II/3/2018 , III/21/2018 , XXIV/224/2021, XXVII/256/2021, XXVII/257/2021 członek
Komisja Społeczno - Oświatowa stała II/10/2018 w sprawie powołania Komisji Społeczno - Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
27 Oczyszczenie rowu w parku w Przytonu interpelacja 2019-05-08 2019-05-09
31 Oczyszczenie kanalizy burzowej w Przytoniu interpelacja 2019-05-27 2019-05-30
38 Oczyszczenie drogi powiatowej pokrytej ziemią oraz wykoszenie poboczy na odcinku Węgorzyno - Brzeźniak - Rogówko interpelacja 2019-05-30 2019-05-31
44 Dot. wykarczowania krzaków wzdłuż poboczy Węgorzyno - Brzeźniak – Rogówko interpelacja 2019-07-16 2019-07-18
45 dot. zmiany zasad ruchu drogowego interpelacja 2019-08-12 2019-08-19
51 Wykupienie budynku nr 41 w Przytoni (obecnie świetlica wiejska) interpelacja 2019-10-23 2019-11-14
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Przyjęcie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad pkt. dot. podjęcia uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady I/2018 za
2018-11-20 Porządek obrad I/2018 za
2018-11-20 Głosowanie członków komisji skrutacyjnej I/2018 za
2018-11-20 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów I/2018 za
2018-11-20 Głosowanie członków komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczącego I/2018 za
2018-11-30 Głosowanie za wykreśleniem przyjęcia Protokołu z posiedzenia I sesji II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie za wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwały do porządku obrad II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie całego porządku obrad po przyjętych przez Radę zmianach II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Rewizyjnej II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Joanna Stasiak) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Monika Dobrzaniecka) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radny Stanisław Ociepa) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Grażyna Kata) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Teresa Kuźmińska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radny Dominik Raj) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Maria Sławska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Anna Łuksza) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Radny Stanisław Ociepa) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Radna Anna Łuksza) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Radna Grażyna Kata) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów do Komisji Skarg Wniosków i Petycji II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Joanna Stasiak) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Monika Dobrzaniecka) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Zbigniew Białek) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Krzysztof Rególski) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Elżbieta Ustyjańczuk) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wniosku o pozostawienie składu ilościowego członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 4 osóby II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Zbigniew Białek) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II/2018 za
2018-11-30 Wniosek dot. ilosci członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 7 osób II/2018 przeciw
2018-11-30 Wniosek dot. ilosci członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 5 osób II/2018 za
2018-11-30 Wniosek dot. ilosci członków Komisji Społeczno - Oświatowej - 7 osób II/2018 przeciw
2018-11-30 Wniosek dot. ilosci członków Komisji Społeczno - Oświatowej - 5 osób II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka w Węgorzynie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie uchwały dot. zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie wniosku dot. obniżenia dodatku specjalnego do 20% II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 7 osób II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 5 osób II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie wniosku formalnego dot. 5 minutowej przerwy II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radna Anna Łuksza) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Bogusław Szyłowicz) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Dominik Raj) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Zbigniew Białek) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radna Elżbieta Ustyjańczuk) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Stanisław Ociepa) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radna Maria Sławska) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Zbigniew Białek) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Społeczno - Oświatowej - 7 osób II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Społeczno - Oświatowej - 5 osób II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów członków Komisji Społeczno - Oświatowej II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Halina Jagiełka) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Grażyna Kata) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Teresa Kuźmińska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radny Krzysztof Rególski) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Katarzyna Lewandowska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Joanna Stasiak) II/2018 wstrzymał się
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Maria Sławska) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Monika Dobrzaniecka) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Anna Łuksza) II/2018 wstrzymał się
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Halina Jagiełka) II/2018 za
2018-12-20 Głosowanie porządku obrad III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru delegata zwyczajnego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/5 położonej w obrębie nr 0012 – Gardno III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. zamkniecia listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. członka Komisji Rewizyjnej (Pani Monika Dobrzaniecka) III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budżetowo - Gospodarczej III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. członka Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Pani Anna Łuksza) III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. wycofania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr II/9/2018 z 04.12.2018 r w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie z porządku obrad III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-28 Głosowanie porządku obrad IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2025 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 wniosku Radnego Szyłowicza dot. wprowadzenia punktu odczytania interpelacji V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-01-31 głosowanie dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - druk nr 13 V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (15 Sołectw) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (4 Sołectwa) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zmiany uchwały Nr XLII/451/2002 z 10 października 2002 r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczych – sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zmiany uchwały Nr V/43/2007 z 10 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zmiany uchwały Nr VII/53/2015 z 27 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej położonych w obrębie nr 0001 i 0003 – miasta Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-01-31 głosowanie dot . wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1252/4 położonej w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1252/5 położonej w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie podziału działki nr 2/1 w obrębie Kąkolewice będącej własnością osoby fizycznej w celu uregulowania granic działki będącej własnością Gminy Węgorzyno nr 2/3 w obrębie Kąkolewice V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 0008 – Połchowo Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (druk nr 14) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ( druk nr 15) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 osób V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Elżbieta Ustyjańczuk) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Zbigniew Białek) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Krzysztof Rególski) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Joanna Stasiak) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 głosowanie wniosku Radnego Szyłowicza dot. wprowadzenia punktu odczytania interpelacji i zapytań na sesji VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-03-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2019 rok VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wniosku formalnego Radnego Ociepa o 10 minut przerwy VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 osób VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Zbigniew Białek) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Elżbieta Ustyjańczuk) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Krzysztof Rególski) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Katarzyna Lewandowska) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Joanna Stasiak) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-03-20 Głosowanie wniosku Radnej Jagiełka o pozostawienie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w składzie czteroosobowym VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie zmiany porządku obrad dot. wprowadzenia dwóch projektów uchwał oraz zmiany kolejnosci pkt 3 w miejsce pkt 2 VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 osób VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Zbigniew Białek) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Elżbieta Ustyjańczuk) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Krzysztof Rególski) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Katarzyna Lewandowska) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Joanna Stasiak) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Zbigniew Białek) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Katarzyna Lewandowska) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 49/1 położonej w obrębie nr 0002 – Zwierzynek VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXXIII/298/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przysługiwania diety dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie dot. wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1246 położonej w obrębie nr 0001 miasto Węgorzyno do porządku obrad VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 0001 – miasta Węgorzyno VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 z autopoprawką Pani Burmistrz VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1246 położonej w obrębie nr 0001 miasto Węgorzyno VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i propozycji Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie zmiany porządku obrad dotyczące wprowadzenia dodatkowych 6 projektów uchwał: 1) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dodatkowy projekt uchwały – 8a 2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dodatkowy projekt uchwały – 8b 3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dodatkowy projekt uchwały – 8c 4) ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego na cz. dz. nr 35/1 w obr. Połchowo z Polskim Związkiem Działkowców oraz zgody na bezprzetargowe wydzierżawianie części nieruchomości – dodatkowy projekt uchwały – 16 a 5) przystąpienia przez Gminę Węgorzyno jako partnera do projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III” – dodatkowy projekt uchwał - 18a 6) przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania przez Zachodniopomorski Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno – dodatkowy projekt uchwały – 18b IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 rony ŚrodGłosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku wraz z zautopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie wniosku formalnego Radnego Ociepy dot. wycofania projektu uchwały z porządku obrad IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 2/4 w obrębie nr 0011 – Kąkolewice będącej własnością osoby fizycznej IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego na cz. dz. nr 35/1 w obr. Połchowo z Polskim Związkiem Działkowców oraz zgody na bezprzetargowe wydzierżawianie części nieruchomości IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania nieruchomości zlokalizowanej w działkach 8/1 i 4/1, obr. Podlipce wraz z zautopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łobzie na okres kadencji 2020-2023 w uzupełnionym składzie Teresa Kuźmińska -członek, Halina Jagiełka - członek IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Węgorzyno jako partnera do projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania przez Zachodniopomorski Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Węgorzyna IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2018 rok wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie dot. wprowadzenia dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 343 o powierzchni 317 m2 położonej w obrębie Podlipce na okres 5 lat do porządku obrad X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie porządku obrad z wprowadzonym projektem uchwały X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie Stanowiska Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie rozpatrzenia petycji o zaniechanie działań zmierzających do ograniczenia lub zakończenia działalności Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim oraz o udzielnie realn X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie Stanowiska Rady Miejskiej w Węgorzynie w sprawie rozpatrzenia petycji o podjęcie skutecznych działań zmierzających do zabezpieczenia materialnego dziedzictwa narodowego zlokalizowanego w miejscowości Runowo Pomorskie X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzyno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r. X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie określenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych, nauczycieli przedszkoli i szkół z oddziałami przedszkolnymi X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/221/2013 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczególne warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagradzania X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnych zabudowanych położonych w obrębie nr 0020 – Podlipce stanowiących własność Gminy Węgorzyno na rzecz Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 434 o powierzchni 317 m2 położonej w obrębie Podlipce na okres 5 lat. X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody ma sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 97/3 położonej w obrębie nr 0006 –Chwarstno X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi 664, 665, 667 i 668 położonych w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok wraz z autopoprawką Pani Burmistrz X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-09-18 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz X sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 głosowanie uchwały dot. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika OPS w Węgorzynie – druk nr 3 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 głosowanie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Węgorzyno –druk nr 4 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 głosowanie uchwały w sprawie zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Runowo Pomorskie – druk nr 5 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie nr 0004 – miasto Węgorzyno –druk nr 6 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie zasad zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Węgorzyno – druk nr 7 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 8 z wnioskiem Komisji o wpisanie kwoty 54,36 zł XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 9 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych – druk nr 10 XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 – druk nr 11 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2019 – druk nr 12 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 – druk nr 13 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-10-30 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie –druk nr 15 wraz z wnioskami Komisji wspólnych XI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości zabudowanej budynkiem przychodni oznaczonej numerem ewidencyjnym 841 położonej w obrębie nr 1 miasta Węgorzyno – druk nr 1 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaadoptowanie powierzchni z części nieruchomości wspólnej – części stychu i jej nabycia na własność Gminy Węgorzyno jako części lokalu oraz zmiany udziałów w budynku położonym przy ul. Ks. Fortunata Sosnowskiego 4 w Węgorzynie, z udziałem Gminy Węgorzyno – druk nr 2 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – druk nr 3 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok” – druk nr 4 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2020 – druk nr 5 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr VII/41/2015 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 27.05.2015 roku w sprawie przejęcia obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub są wykorzystywane na cele r XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie nr IX/71/2019 z dnia 18.06.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki określonej pojemności - druk nr 6 b XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2019 –druk nr 7 XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 – druk nr 8 wraz z autopprawką Pani Burmistrz XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 – druk nr 9 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-11-29 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu XII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka w Węgorzynie XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek w Węgorzynie – druk nr 2 wraz z wnioskiem komisji o wpisanie kwoty 330,00 zł XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/106/2019 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – poprawiony projekt druk nr 3 XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgorzyno na rok szkolny 2019/2020 – druk nr 4 wraz z wpisaniem kwot pkt 1) ktowy 5,00 zł/litr; pkt 2) 5,15 zł/ litr; pkt 3) 2,40 zł/litr XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Węgorzyno na lata 2019-2023 – druk nr 5 XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19.05.2016 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 6 XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 – druk nr 7 XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie wniosku Radnej Dobrzanieckiej dot. zmiejszenia kwoty w dziale 921, rozdział 92120 o 20.000 zł i przniesienie ich do działu 801, rozdział 80101 (e-dzienniki) XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-12-30 Głosowanie wniosku Radnej Lewadnowskiej dot. zmiejszenia kwoty w dziale 926, rozdział 92685 o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem 45.000 zł na dział 750, rozdział 75022 (system d o głosowania) i 30.000 zł na dział 801, rozdział 80101 (e-dzienniki w SPWęgorzyno) XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-12-30 Głosowanie wniosku Radnej Stasiak dot. zmiejszenia kwoty w dziale 926, rozdział 92601 o ktotę 1.000 zł z przeznaczeniem na dział 926, rozdział 92695 (środki dla Rady Osiedla) XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 wraz z zautopoprawką Pani Burmistrz XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego– druk nr 6 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 29/3 w obrębie nr 0021 – Sarnikierz będącej własnością osoby fizycznej- druk nr 7 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głoswanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiącej działkę nr 170/27 w obrębie nr 0016 – Cieszyno- druk nr 8 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Statutu Żłobka w Węgorzynie- druk nr 9 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 - druk nr 10 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowane uchwały zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020-2027 – druk nr 10 a XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2020 roku - druk nr 11 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające finansowanie programu i projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej - druk nr12 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Węgorzynie - druk nr 13 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok - druk nr 14 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok – druk nr 15 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok - druk nr 16 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok - druk nr 17 XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-01-31 Głosowanie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Węgorzyno w Zgromadzeniu Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej dla Sekretarza Gminy Węgorzyno - druk nr 17a XIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 7 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie dot. członka Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Pan Zdzisław Madajczyk) XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 8 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2020 rok – druk nr 9 wraz z autopoprawką XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości stanowiącej działkę nr 24/3 w obrębie nr 0026 – Ginawa – druk nr 10 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych od osoby fizycznej – 10 a XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 11 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu – druk nr 12 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 13 wraz z autopoprawkami XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 14 wraz z autopoprawkami XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie wniosku Radnej Joanny Stasiak dot. zwolnienia z opłaty stałej w Żłobku w Węgorzynie w okresie zawieszenia działalności placówki w związku z epidemią COVID -19 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za pobyt dziecka w Żłobku w Węgorzynie na czas zawieszenia funkcjonowania placówki w związku z epidemią COVID – 19 – druk nr 15 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie udzielania pomocy podatnikom – druk nr 16 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-05-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej – druk nr 17 XV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku – druk nr 10 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w spawie skargi na działalność Burmistrza Węgorzyna – druk nr 7 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie – druk nr 8 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1228/1 położonej w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno – druk nr 9 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XV/143/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 11 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/126/2016 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19.05.2016 roku w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – druk nr 12 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 13 wraz z autopoprawkami XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 14 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgorzyno na rok szkolny 2020/2021 – druk nr 15 (wpisane stawki w § 1 pkt 1 - 4,57 zł, w pkt 2 – 4,72 zł oraz w pkt 3 – 2,08 zł) XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów i wystąpienie Gminy Węgorzyno z Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie – druk nr 16 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 17 wraz z autopoprawkami XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 18 wraz z autopoprawkami XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Węgorzyna XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2019 rok – druk nr 23 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-07-14 Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 XVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-08-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Planu Odnowy Miejscowości Węgorzyno - druk nr 1 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-08-13 Głosowanie wniosku Radnego Ociepy dot. wykreślenia z §1 pkt 1 i §3 pkt 1 kwoty 68.850,00 zł XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2020-08-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 - druk nr 2 wraz z przyjętym wnioskiem Radnego Ociepy XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-08-13 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020–2027– druk nr 3 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-08-13 Głosowanie uchwały w sprawie budowy pamiątkowego Pomnika – druk nr 4 XVII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku i urządzeń – druk nr 1 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Pastwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie nr 0015 – Przytoń - druk nr 2 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łobeskiemu – druk nr 3 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2021 rok – druk nr 4 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty za usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości – druk nr 5 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 6 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 7 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 8 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy – druk nr 9 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy – druk nr 10 (Panią Elżbietę Grabowską) XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-09-15 Głosowanie uchwały w sprawie podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 12 XVIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania za ochronne lasów w Nadleśnictwie Dobrzany stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 5 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” – druk nr 6 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Węgorzyno – druk nr 7 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 37 położonej w obrębie nr 0008 – Połchowo – druk nr 8 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych – druk nr 9 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie nr 0020 – Podlipce – druk nr 10 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie wniosku Pani Radnej Haliny Jagiełka i wypracowane stanowisko Komisji 56,00 zł XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – druk nr 11 wraz z wpisaną kwotą 56,00 zł XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie wniosku Pani Radnej Stasiak dot. § 1 pkt 2 lit. f) kwotę 7,67 zł zmienić na 7,51 zł XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2020-10-28 Głosowanie wniosku Pani Radnej Stasiak dot. § 1 pkt 2 lit. e) kwotę 5,06 zł zmienić na 4,96 zł XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – druk nr 12 wraz z wprowadzonymi zmianami ( pkt 2 e) - 4,96 zł i pkt 2 f) -7,60 zł) XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie za wycofaniem projektu uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych – druk nr 13 z porządku obrad XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXXIII/298/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przysługiwania diety dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno – druk nr 14 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 15 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 16 XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 17 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-10-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 18 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XIX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwły w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Węgorzyno – druk nr 7 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 601/1 położonej w obrębie nr 0003 miasta Węgorzyno - druk nr 2 wraz z autoporawką Pani Burmistrz do uzasadnienia XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 103/2 położonej w obrębie nr 0016 – Cieszyno – druk nr 3 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz do uzasadnienia XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Sulice do kategorii dróg gminnych – druk nr 4 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Węgorzyno – druk nr 6 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych – poprawiony projekt druk nr 8 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie wniosku Pani Radnej Sławskiej o obniżenie stawki w § 2.1 z „28,50 zł” na „24,00 zł”. XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej – druk nr 9 wraz z wpisaną w § 2.1 kwotą 24,00 zł oraz w § 2.2 kwotą 96,00 zł oraz autopoprawką Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – druk nr 10 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XVI/157/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Węgorzyno – druk nr 11 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – druk nr 12 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 13 wraz z aautopoprawką Pani Burmistrz do uzsadnienia XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 14 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2020 – 2027 – druk nr 15 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2020 rok – druk nr 16 XX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Węgorzyno XXI sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XV/144/2020 z dnia 15.05.2020r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu – druk nr 1 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Węgorzyno na rok 2020 – druk nr 2 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy Węgorzyno – druk nr 3 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 – druk nr 4 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa prawa własności nieruchomości położonych w obrębie nr 0005 – Trzebawie – druk nr 5 XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości dz. nr 10/46, położonej w obrębie ewidencyjnym Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie – druk nr 6 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2020-12-30 Głosowanie wniosku Pani Radnej Joanny Stasiak o zmniejszenie w dziale 926 rozdział 92695 kwoty 100.000,00 zł - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i zwiększenie w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 100.000,00 zł - Szkoły Podstawowe, na SP Węgorzyno (§4240 – środki dydaktyczne – tablice multimedialne 40.000,00 zł, §4270 remonty – 60.000,00 zł) XXII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku formalnego Pani Radnej Joanna Stasiak żeby zgodnie z § 48 ust. 1 ppkt 6 zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania uchwały budżetowej. XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku formalnego Pani Radnej Joanna Stasiak żeby zgodnie z § 48 ust. 1 ppkt 6 zakończyć dyskusję i przystąpić do głosowania XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-01-08 Głosowanie wniosku Pani Radnej Anny Łuksza o zmniejszenie w dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 10.000,00 zł. Zwiększenie w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 4270 usługi remontowe – 10.000,00 zł XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku Pani Radnej Anny Łuksza o zmniejszenie w dziale 926 Kultura fizyczna rozdział 92695 Pozostała działalność – 50.000,00 zł . Zwiększenie w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 4270 usługi remontowe 50.000,00 zł. XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku Pani Radnej Anny Łuksza o zmniejszenie w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92120 Ochrona zabytków – 30.000,00 zł. Zwiększenie w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola § 4240 pomoce dydaktyczne 10.000,00 zł. Zwiększenie w dziale 801 Oświata i Wychowanie rozdział 80101 Szkoły Podstawowe § 4270 usługi remontowe 20.000,00 zł XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie wniosku Pani Radnej Joanny Stasiak o zmniejszenie w dziale 926 rozdział 92695 kwoty 50.000,00 zł - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i zwiększenie w dziale 801 rozdział 80101 ze wskazaniem na Szkołę Podstawową w Węgorzynie - 50.000,00 zł środki dydaktyczne § 4240 XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2021-01-08 Głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z autopoprawką Pani Burmistrz i przyjętymi wnioskami XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-01-08 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 wraz z przyjętymi autopoprawkami XXIII sesja Nadzwyczajna Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 1 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021-2027 –druk nr 2 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – druk nr 3 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 174 położonej w obrębie nr 0015 – Przytoń – druk nr 4 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 171 położonej w obrębie nr 0016 – Cieszyno – druk nr 5 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Węgorzyno – druk nr 6 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części zabudowanej nieruchomości stanowiącej dz. nr 841, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Węgorzyno zabudowanej budynkiem przychodni – druk nr 7 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2021 rok – druk nr 8 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie wniosku Pana Przewodniczącego Rady o uznanie skargi za bezzasadną i przekazać do komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu wypracowania uzasadnienia do uchwały XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – druk nr 10 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – druk nr 11 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji uzyskania przez Rząd RP pisemnych gwarancji ze strony producentów szczepionek przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – druk nr 12 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie wniosku dot. przyjęcia pisemnej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2021-03-29 Głosowanie poprawionego projektu uchwały w sprawie przyjęcia pisemnej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej - druk nr 13 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2021 rok - druk nr 14 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2021 rok – druk nr 15 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2021 rok – druk nr 16 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-03-29 Głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2021 rok – druk nr 17 XXIV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 - druk nr 6 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego – druk nr 7 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/215/2021 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 29 marca 2021 roku w sprawie zamiaru połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Węgorzynie i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Węgorzynie – poprawiony projekt uchwały na druk nr 8 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 9 wraz z autopoprawką XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021-2027 – druk nr 10 wraz z autopoprawkami Pani Burmistrz XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 123 położonej w obrębie nr 0008 – Połchowo – druk nr 11 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie skargi na działalność Zastępcy Burmistrza Węgorzyna – druk nr 13 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przygotowania komunikatu oraz pakietu profilaktycznego dotyczącego suplementacji wit. D – druk nr 14 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-05-28 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego – druk nr 15 XXV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Węgorzyna – druk nr 6 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2020 rok – druk nr 9 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020 – druk nr 12 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Węgorzyno na rok szkolny 2021/2022 – druk nr 13 (wraz z wprowadzonymi kwotami 5,38 zł, 5,38 zł, 2,56 zł) XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie – druk nr 14 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Jana Chrzciciela w Sielsku – druk nr 15 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2021 roku – druk nr 16 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 17 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 18 XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-07-21 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/144/2012 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Węgorzyno zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi XXVI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 3 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu – druk nr 4 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Węgorzyno, jako organizatora publicznego transportu zbiorowego, umowy z operatorem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – druk nr 5 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 257/5 położonej w obrębie nr 0001 miasta Węgorzyno – druk nr 6 wraz z wnioskiem Komisji XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – druk nr 7 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2022 rok – druk nr 8 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2021 – druk nr 9 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2021 – 2027 – druk nr 10 XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie kandydata na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - Pani Radna Anna Łuksza XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie kandydata na członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie - Pan Radny Zdzisław Madajczyk XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej – druk nr 11 wraz z wykreślonym § i uzupełnionym składem o członka Panią Annę Łuksza oraz Pana Zdzisława Madajczyk XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2021-09-17 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępcę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie – druk nr 12 (Przewodniczący - Anna Łuksza, Zastępcą - Zdzisław Madajczyk) XXVII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za