Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Węgorzyno

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
123 - rozwiń dot. możliwości poprawy stanu nawierzchni drogowej lub budowy nowej na ulicy Bocznej w Węgorzynie interpelacja Katarzyna Lewandowska 2023-03-30 2023-04-21
122 - rozwiń dot. zabezpieczenia środków pieniężnych w planie budżetowym na rok 2023 na inwestycję zamontowania minimum 3 lamp drogowych przy żłobku i przedszkolu, które miały by oświetlać chodnik, drogę oraz parkingi przy przedszkolu na osiedlu Słonecznym w Węgorzynie. interpelacja Dominik Raj 2022-09-22 2022-10-11
121 - rozwiń dot. zabezpieczenia środków pieniężnych w planie budżetowym na rok 2023 na inwestycję zamontowania lampy ulicznej na osiedlu Słonecznym w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2022-09-22 2022-10-11
120 - rozwiń dot. przeglądu drzew na wszystkich cmentarzach Gminy Węgorzyno interpelacja Maria Sławska 2022-07-08 2022-07-28
119 - rozwiń w sprawie udziału Gminy w projekcie ogłoszonym przez Ministra Sportu i Turystyki pod nazwą interpelacja Katarzyna Lewandowska 2022-07-05 2022-07-26
118 - rozwiń dot. posadowienia lustra drogowego w Węgorzynie przy wyjeździe ze stacji paliw ORLEN przy ulicy Podgórnej w kierunku ulicy Strzeleckiej. interpelacja Katarzyna Lewandowska 2022-07-05 2022-07-26
117 - rozwiń dot. przystąpienia do Programu "Budowa hal sportowych o lekkiej konstrukcji" i złożenia wnioskow dot. Szkoły Podstawowej w Runowie Pomorskim interpelacja Maria Sławska 2022-07-05 2022-07-26
116 - rozwiń dot. możliwości poprawy stanu nawierzchni drogowej lub budowy nowej na ulicy Matejki w Węgorzynie interpelacja Katarzyna Lewandowska 2022-07-05 2022-07-26
115 - rozwiń dot. możliwości posadowienia lustra drogowego w Węgorzynie przy wyjeździe z parkingu przy markecie DINO przy ulicy Podgórnej. interpelacja Katarzyna Lewandowska 2022-07-05 2022-07-26
114 - rozwiń dot. infromacji na temat braku oświetlenia ronda przy zjeździe z obwodnicy Węgorzyna interpelacja Katarzyna Lewandowska 2022-07-05 2022-07-26
113 - rozwiń dot. zorganizowania szkolenia dla Sołtysów - fundusz sołecki interpelacja Maria Sławska 2022-04-29 2022-05-25
112 - rozwiń dot. utwardzenia ul. Dębowej, Spokojnej i Lipowej interpelacja Maria Sławska 2022-04-28 2022-05-19
111 - rozwiń dot. przyłączenia budynku na ul. Kolejowej nr 2 w Runowie Pomorskim do sieci kanalizacyjnej interpelacja Maria Sławska 2022-04-28 2022-05-18
110 - rozwiń dot. Statutu Gminy Węgorzyno interpelacja Maria Sławska 2022-04-28 2022-05-19
109 - rozwiń dot. stanu technicznego drogi w miejscowości Nowe Węgorzynko interpelacja Monika Dobrzaniecka 2022-04-28 2022-05-18
108 - rozwiń dot. naprawy nawierzchni ulicy Grunwaldzkiej, skrzyżowania w pobliżu Banku Spółdzielczego oraz ulicy Przemysłowej interpelacja Grażyna Kata 2022-02-14 2022-03-07
107 - rozwiń Dotyczy wycinki drzew na cmentarzu w Węgorzynie interpelacja Stanisław Ociepa 2022-02-14 2022-02-17
106 - rozwiń Problem dotyczący Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (POSZOK), zlokalizowanego w miejscowości Połchowo interpelacja Monika Dobrzaniecka 2022-01-21 2022-02-09
105 - rozwiń dot. bałaganu w centrum miasta na dz. nr 1252/4 z obrębu nr 1 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2021-12-14 2022-01-05
104 - rozwiń Dotyczy: oświetlenia chodnika przy obwodnicy interpelacja Stanisław Ociepa 2021-11-10 2021-11-30
103 - rozwiń Dotyczy: montażu progów zwalniających na ulicy Sikorskiego interpelacja Stanisław Ociepa 2021-11-10 2021-11-25
102 - rozwiń dot. zabezpieczenia środków pieniężnych w planie budżetowym na rok 2022 na inwestycję zamontowania lamp drogowych przy przedszkolu na osiedlu Słonecznym w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2021-09-30 2021-10-18
101 - rozwiń zabezpieczenia środków pieniężnych w planie budżetowym na rok 2022 na inwestycję zamontowania progów zwalniajacych na drogach komunikacyjnych osiedla Słonecznego w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2021-07-21 2021-09-07
100 - rozwiń zabezpieczenia środków pieniężnych w planie budżetowym na rok 2022 na inwestycję zamontowania lampy ulicznej na osiedlu Słonecznym w Węgorzynie. interpelacja Dominik Raj 2021-07-21 2021-09-02
99 - rozwiń dot. reaktywacji studni w Runowie Pomorskim jako zastępcze, awaryjne punkty poboru wody zapytanie Maria Sławska 2021-05-25 2021-06-09
98 - rozwiń dot. podłączenia do sieci wod. - kan. budynku mieszkalnego nr 2 przy ulicy Kolejowej w miejscowości Runowo Pomorskie zapytanie Maria Sławska 2021-05-25 2021-06-09
97 - rozwiń dot. podjęcia działań związanych z utwardzeniem dróg na ulicach Dębowa, Spokojna i Lipowa w Runowie Pomorskim zapytanie Maria Sławska 2021-05-25 2021-06-09
96 - rozwiń dot. dostarczenia dla Radnych ujednoliconego Statutu Gminy zapytanie Maria Sławska 2021-05-25 2021-06-09
95 - rozwiń dot. negocjacji z PKP odnośnie przejęcia przez Gminę Węgorzyno działki nr 10/25 położonej w obrębie Połchowo w miejscowości Runowo Pomorskie zapytanie Maria Sławska 2021-05-25 2021-06-09
94 - rozwiń dot. wyjasnienia na jakiej podstawie prawnej i w oparciu o jakie kryteria bądź procedury została skalkulowana wysokość opłaty za przyłącza do sieci kanalizacyjnej. zapytanie Maria Sławska 2021-05-25 2021-05-31
93 - rozwiń dot. możliwości wycięcia suchych i obumarłych drzew przy drodze powiatowej pomiędzy Runowem Pomorskim i Połchowem zapytanie Maria Sławska 2021-05-25 2021-05-31
92 - rozwiń prośba o pisemne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji z dnia 08.01.2021 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Węgorzynie. wniosek Anna Łuksza 2021-01-22 2021-02-22
91 - rozwiń dot. pilnego zlikwidowania nielegalnego wysypiska śmieci na dz. nr 512/1 z obrębu nr 1 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2021-01-04 2021-02-05
90 - rozwiń dot. nielegalnego procederu palenia odpadów wielkogabarytowych (mebli) oraz innych śmieci na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Połchowie interpelacja Stanisław Ociepa 2021-01-04 2021-02-05
89 - rozwiń dot. podjęcia stosownych działań mających na celu jak najszybsze zamontowanie oświetlenia pomiędzy Szkołą Podstawową w Węgorzynie a Stadionem Miejskim, od strony sali gimnastycznej interpelacja Monika Dobrzaniecka 2020-11-03 2020-11-20
88 - rozwiń Dotyczy zgłaszanego problemu z niszczejącymi zabudowaniami po byłym PGR w miejscowości Winniki interpelacja Monika Dobrzaniecka 2020-10-30 2021-03-08
87 - rozwiń Dotyczy właściwego oznakowania i oświetlenia ronda wykonanego na DK20 (II etap obwodnicy Węgorzyna) interpelacja Monika Dobrzaniecka 2020-10-30 2020-11-18
86 - rozwiń Dotyczy aktualizacji znaków drogowych po zakończeniu budowy nowego odcinka obwodnicy oraz uroczystym otwarciu nowego odcinka obwodnicy w czerwcu 2020 r. interpelacja Stanisław Ociepa 2020-10-26 2020-11-04
85 - rozwiń Dotyczy niedziałającego oświetlenia na dojeździe do ronda oraz ronda nowo wybudowanej obwodnicy od strony ulicy Drawskiej w Węgorzynie interpelacja Stanisław Ociepa 2020-10-26 2020-11-04
84 - rozwiń dot. podkrzesania krzewów wystających na chodnik na ulicy Strzeleckiej w Węgorzynie interpelacja Stanisław Ociepa 2020-09-16 2020-10-01
83 - rozwiń dot. zabezpieczenia środków pieniężnych w planie budżetowym na rok 2021 na inwestycję zamontowania lampy ulicznej na osiedlu Słonecznym w Węgorzynie. interpelacja Dominik Raj 2020-08-13 2020-08-25
82 - rozwiń dot. zabezpieczenia środków pieniężnych w planie budżetowym na rok 2021 na inwestycję zamontowania progów zwalniających na drogach komunikacyjnych Osiedla Słonecznego w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2020-08-13 2020-08-25
81 - rozwiń dot. terminu usunięcia wad i usterek dla zadania budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w granicach aglomeracji Węgorzyno dla pozostałych etapów. interpelacja Stanisław Ociepa 2020-07-30 2020-08-05
80 - rozwiń dot. podkrzesania drzew oraz krzewów wystających na chodnik na starym odcinku obwodnicy interpelacja Stanisław Ociepa 2020-07-28 2020-08-04
79 - rozwiń dot. naprawy nawierzchni pomiędzy Szkołą Podstawową a Stadionem Miejskim. interpelacja Stanisław Ociepa 2020-07-28 2020-08-11
78 - rozwiń dot. dzwonów na odpady segregowane oraz śmieci wokół tych dzwonów interpelacja Stanisław Ociepa 2020-07-28 2020-08-11
77 - rozwiń w sprawie rowu odwadniającego w dz. Nr 559/1 z obrębu nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2020-07-22 2020-08-04
76 - rozwiń w sprawie ustawienia oswietlenia ulicznego na ulicy Podgórnej interpelacja Stanisław Ociepa 2020-07-10 2020-07-16
75 - rozwiń w sprawie przestawienia znaku E-17a i E-18a oraz D42 i D43 zlokalizowanych przy ulicy Podgórnej w Węgorzynie interpelacja Stanisław Ociepa 2020-07-10 2020-07-16
74 - rozwiń w sprawie ustawienia znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych B5 na wjeździe do Węgorzyna od strony Drawska Pomorskiego interpelacja Stanisław Ociepa 2020-07-10 2020-07-16
73 - rozwiń dot. przekazania rejestru wyborców z terenu Gminy Węgorzyno Poczcie Polskiej S.A. zapytanie Monika Dobrzaniecka 2020-05-22 2020-06-01
72 - rozwiń Prośba o zmniejszenie opłaty stałej za Przedszkole i Żłobek w Węgorzynie interpelacja Anna Łuksza 2020-03-31 2020-05-14
71 - rozwiń dot. działań podjętych przez Burmistrza w związku z zaistniałą sytuacją w kraju, gminie, mieście (epidmia) dotyczacych wsparcia dla przedsiebiorców interpelacja Katarzyna Lewandowska 2020-03-31 2020-05-14
70 - rozwiń dot. wjazdu na ul. Łąkową zestawów ciężarowych pomimo znaku B-18 interpelacja Katarzyna Lewandowska 2020-02-26 2020-03-02
69 - rozwiń dot. postawienia znaku zakazu B-5 interpelacja Katarzyna Lewandowska 2020-02-26 2020-03-09
68 - rozwiń dot. oznakowania ścieżki pieszo - rowerowej interpelacja Katarzyna Lewandowska 2020-02-26 2020-03-05
67 - rozwiń dot. wejść i zejść dla podróżnych z nowo wybudowanych peronów węgorzyńskiej stacji kolejowej interpelacja Katarzyna Lewandowska 2020-02-26 2020-03-02
66 - rozwiń Dot. zaplanowania oświetlenia ulicznego dla mieszkańców ulicy Mikołaja Kopernika oraz ul. Bocznej interpelacja Katarzyna Lewandowska 2020-02-26 2020-03-02
65 - rozwiń dot. nieprawidłowego pakowania samochodu ciężarowego na częśći jezdni i pobocza przy ulicy położonej pomiędzy ulicą Drawską a Południową interpelacja Monika Dobrzaniecka 2020-02-26 2020-03-09
64 - rozwiń Dot. udzielenia informacji na temat dzierżawienia terenu pod zasiekami na osiedlu Słonecznym w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2020-01-27 2020-02-06
63 - rozwiń Dot. zamieszczania nagrań z sesji Rady Miejskiej oraz udostępnienie na BIP rejestru zarządzeń Burmistrza Węgorzyna wraz z mozliwościa zapoznanai się z jego treścią interpelacja Monika Dobrzaniecka 2020-01-17 2020-01-28
62 - rozwiń Dot. podjęcia stosownych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscowości Stare Węgorzynko poprzez przestawienie tablicy informującej o terenie zabudowanym i umieszczenie jej przed Kościołem interpelacja Monika Dobrzaniecka 2020-01-17 2020-01-24
61 - rozwiń Wyznaczenie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych przy przychodni lekarskiej położonej w Węgorzynie interpelacja Maria Sławska 2019-12-30 2020-01-09
60 - rozwiń Interpelacja dot. zapewnienia opieki medycznej dla mieszkańców gminy Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-10-30 2019-11-12
59 - rozwiń Dot. podjęcia stosownych działań i rozwiazań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w miejscowości Winniki interpelacja Monika Dobrzaniecka 2019-10-30 2019-11-12
58 - rozwiń Dot. podjęcia inicjatywy uchwałodawczej w sprawie przyznawania stypendium dla sportowców mieszkańców w Gminie Węgorzyno , które mają duże osiągnięcia sportowe i promują naszą Gminę w Polsce interpelacja Maria Sławska 2019-10-30 2019-11-12
57 - rozwiń Dot. założenia fotoradaru na ul. Węgorzyńskiej na odcinku od skrzyżowania przy sklepie do ul. Runowskiej 26 w Węgorzynie interpelacja Maria Sławska 2019-10-30 2019-11-12
56 - rozwiń Dot. wycięcia, podkrzesania drzew i krzewów w Runowie Pomorskim interpelacja Maria Sławska 2019-10-30 2021-01-15
55 - rozwiń Informacja dot. ilości składanych wniosków na dofinansowanie nauki pływania dla dzieci z terenu Gminy Węgorzyno w okresie 2018 - 2019 zapytanie Katarzyna Lewandowska 2019-10-28 2019-10-30
54 - rozwiń Dot. braku zaproszeń na Świeto Policji oraz 70 - lecie istnienia klubu sportowego SPARTA zapytanie Katarzyna Lewandowska 2019-10-28 2019-11-12
53 - rozwiń Podjęcie działań w celu ustanowienia kawałka chodnika jako ciąg pieszo - rowerowego interpelacja Katarzyna Lewandowska 2019-10-28 2019-10-31
52 - rozwiń Podjęte kroki i działania aby poprawić atrakcyjność naszej Gminy pod względem turystyki zapytanie Katarzyna Lewandowska 2019-10-28 2019-11-12
51 - rozwiń Wykupienie budynku nr 41 w Przytoni (obecnie świetlica wiejska) interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-10-23 2019-11-14
50 - rozwiń Udzielenie informacji na temat statutu prawnego boiska interpelacja Dominik Raj 2019-09-18 2019-09-24
49 - rozwiń Usunięcie suchych drzew na koloniach interpelacja Halina Jagiełka 2019-09-17 2021-01-15
48 - rozwiń Koszenie trawy na terenie gdzie znajdują się siedzenia i stoły do szachów/warcabów. interpelacja Dominik Raj 2019-09-13 2019-09-19
47 - rozwiń Częstotliwość opróżniania pojemników na odpady selektywne typu interpelacja Dominik Raj 2019-09-13 2019-10-16
46 - rozwiń dot. wymiany pompy na cmentarzu w Runowie interpelacja Krzysztof Rególski 2019-09-09 2019-09-17
45 - rozwiń dot. zmiany zasad ruchu drogowego interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-08-12 2019-08-19
44 - rozwiń Dot. wykarczowania krzaków wzdłuż poboczy Węgorzyno - Brzeźniak – Rogówko interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-07-16 2019-07-18
43 - rozwiń Szosy gminne i powiatowe - Interpelacja Pana Radnego Bogusława Szyłowicz interpelacja 2019-06-18 2019-06-26
42 - rozwiń Grunt przy nowo powstałych schodach na Osiedlu Słonecznym w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2019-06-18 2019-07-02
41 - rozwiń Dysponowanie kompleksem sportowym interpelacja Monika Dobrzaniecka 2019-06-18 2019-06-28
40 - rozwiń Porozumienia ws. realziacji w Węgorzynie programu Mieszkanie Plus zapytanie Monika Dobrzaniecka 2019-06-18 2019-08-20
39 - rozwiń Rozpatrzenie wniosków na dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki przydomowych oczyszczalni ścieków, szamb oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego zapytanie Monika Dobrzaniecka 2019-06-18 2019-06-25
38 - rozwiń Oczyszczenie drogi powiatowej pokrytej ziemią oraz wykoszenie poboczy na odcinku Węgorzyno - Brzeźniak - Rogówko interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-05-30 2019-05-31
37 - rozwiń Zapytanie dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-05-29 2019-06-04
36 - rozwiń Wywieszenie flag państwowych podnczas Dnia Zwycięstwa - 08 maja 2019 roku zapytanie Katarzyna Lewandowska 2019-05-29 2019-06-10
35 - rozwiń Posadowienie ławki oraz kosza na śmieci przy ul. Mikołaja Kopernika w Węgorzynie interpelacja Katarzyna Lewandowska 2019-05-29 2019-06-06
34 - rozwiń Posadowienie koszy na śmieci przy niedawno wykonanych elementach edukacji ekologicznej, na plaży interpelacja Katarzyna Lewandowska 2019-05-29 2019-06-06
33 - rozwiń Nieodpłatne przejęcie działki nr 10/25 obręb Połchowo w m. Runowo Pomorskie interpelacja Maria Sławska 2019-05-29 2019-06-03
32 - rozwiń Ustawienie pojemników PET i szkło na ul. Połchowskiej (za torami) w Runowie Pomorskim interpelacja Maria Sławska 2019-05-29 2019-06-10
31 - rozwiń Oczyszczenie kanalizy burzowej w Przytoniu interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-05-27 2019-05-30
30 - rozwiń Runowo - oczyszczenie poboczy z pokrytej ziemi oraz o postawienie znaków ograniczajacych prędkosć do 40 km w miejscowości ( ze zwględu na ich brak) interpelacja Krzysztof Rególski 2019-05-27 2019-06-30
29 - rozwiń Zabezpieczenie skarpy naprzeciwko młyna skręcając do Runowa interpelacja Krzysztof Rególski 2019-05-27 2019-05-30
28 - rozwiń Zagospodarowanie terenów nad jeziorem w Węgorzynie interpelacja Stanisław Ociepa 2019-05-27 2019-05-30
27 - rozwiń Oczyszczenie rowu w parku w Przytonu interpelacja Teresa Kuźmińska 2019-05-08 2019-05-09
26 - rozwiń Naprawa doraźna nawierzchni drogi z Winnik do Dłuska nr 4340Z (dz. nr 19 obr. Winniki i nr 49/1 obr. Dłusko) interpelacja Stanisław Ociepa 2019-05-06 2019-05-09
25 - rozwiń Interpelacja dot. zakupienia tablic lub zamkniętych gablot i umieszczenie ich na terenie wszystkich sołectw. interpelacja Monika Dobrzaniecka 2019-04-25 2019-05-20
24 - rozwiń dot. budowy ronda przy Banku Spóldzielczym w Węgorzynie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. interpelacja Halina Jagiełka 2019-04-25 2019-05-09
23 - rozwiń Remont chodnika w ulicy Podgórnej interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-03-28
22 - rozwiń Uprzątnięcie dz. nr 250/5 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno ulica Kolejowa przy dz. nr 853/3 obręb nr 1 miasta interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-04-01
21 - rozwiń Uprzątnięcie skarpy na dz. nr 250/7 w obrębie nr 2 miasta Węgorzyno przy bramie na ogrody działkowe interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-04-01
20 - rozwiń usunięcie drzew z dz. nr 812/13 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-04-03
19 - rozwiń Naprawa nawierzchni ulicy Południowej w Węgorzynie, dz. nr 533 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-03-26 2019-03-28
18 - rozwiń Problem związany z wprowadzeniem podwyżki wody i ścieków interpelacja Dominik Raj 2019-03-20 2019-03-29
17 - rozwiń Dostęp do szeroko pojętych ośrodków kultury, różnych form pożytecznego spędzania czasu wolnego (Dom Kultury, Świetlica Miejska). interpelacja Joanna Stasiak 2019-03-20 2019-04-02
16 - rozwiń Działka niezabudowana przy ul. Kościuszki interpelacja Joanna Stasiak 2019-03-20 2019-04-01
15 - rozwiń Ubytki nawierzchni bitumicznej w miejscowości Węgorzyno interpelacja Joanna Stasiak 2019-03-20 2019-04-01
14 - rozwiń Kompleks sportowy "Moje Boisko Orlik 2012" zapytanie Monika Dobrzaniecka 2019-03-20 2019-04-04
13 - rozwiń Stan techniczny drogi Dłusko (nr drogi 56) interpelacja Monika Dobrzaniecka 2019-03-20 2019-04-01
12 - rozwiń Statut Gminy zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-03-20 2019-04-02
11 - rozwiń Woda na szosie powiatowej między Cieszynem a Trzebawiem zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-12
10 - rozwiń Ustawa o samorządzie gminnym, art. 24, pkt 6 - interpelacje i zapytania wniosek Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-21
9 - rozwiń Informator Urzędu Miejskiego zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-28
8 - rozwiń Brakująca lampa oświetleniowa w Cieszynie zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-12
7 - rozwiń Naprawa nawierzchni ulicy Księdza Fortunata Sosnowskiego w Węgorzynie, dz. nr 537 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2019-02-01 2019-02-12
6 - rozwiń Znak drogowy kierunek Mieszewo 12 km, zjazd z DK20 do Cieszyna zapytanie Bogusław Szyłowicz 2019-01-31 2019-02-12
5 - rozwiń naprawa nawierzchni ulicy Południowej w Węgorzynie dz. nr 533 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno wniosek Stanisław Ociepa 2019-02-01 2019-02-12
4 - rozwiń Doświetlenie ulicy Południowej w Węgorzynie poprzez postawienie słupa oświetleniowego naprzeciwko wjazdu na dz. nr 551 w obrębie nr 3 miasta Węgorzyno. interpelacja Stanisław Ociepa 2019-01-02 2019-01-07
3 - rozwiń Montaż 2 lamp oświetleniowych na Osiedlu Słonecznym w Węgorzynie interpelacja Dominik Raj 2018-12-27 2019-01-07
2 - rozwiń Komin na działce nr 170/27 w Cieszynie interpelacja Bogusław Szyłowicz 2018-12-20 2018-12-31
1 - rozwiń Utrzymanie rowu oraz basenu odwadniającego drogę zlokalizowanego na dz. nr 559/1 w obrębie nr 3 m. Węgorzyno interpelacja Stanisław Ociepa 2018-11-28 2018-12-11