Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Węgorzyno

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Bogusław  Szyłowicz

Bogusław Szyłowicz

Radny

Okręg: 12, zdobyte głosy: 113, przynależność: KW Polskie Stronnictwo Ludowe

Status: wygaśnięcie mandatu

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
2 Komin na działce nr 170/27 w Cieszynie interpelacja 2018-12-20 2018-12-31
6 Znak drogowy kierunek Mieszewo 12 km, zjazd z DK20 do Cieszyna zapytanie 2019-01-31 2019-02-12
8 Brakująca lampa oświetleniowa w Cieszynie zapytanie 2019-01-31 2019-02-12
9 Informator Urzędu Miejskiego zapytanie 2019-01-31 2019-02-28
10 Ustawa o samorządzie gminnym, art. 24, pkt 6 - interpelacje i zapytania wniosek 2019-01-31 2019-02-21
11 Woda na szosie powiatowej między Cieszynem a Trzebawiem zapytanie 2019-01-31 2019-02-12
12 Statut Gminy zapytanie 2019-03-20 2019-04-02
37 Zapytanie dot. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zapytanie 2019-05-29 2019-06-04

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Przyjęcie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad pkt. dot. podjęcia uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady I/2018 za
2018-11-20 Porządek obrad I/2018 za
2018-11-20 Głosowanie członków komisji skrutacyjnej I/2018 za
2018-11-20 Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów I/2018 za
2018-11-20 Głosowanie członków komisji skrutacyjnej do wyboru wiceprzewodniczącego I/2018 za
2018-11-30 Głosowanie za wykreśleniem przyjęcia Protokołu z posiedzenia I sesji II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie za wprowadzeniem dodatkowego projektu uchwały do porządku obrad II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie całego porządku obrad po przyjętych przez Radę zmianach II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Rewizyjnej II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Joanna Stasiak) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Monika Dobrzaniecka) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radny Stanisław Ociepa) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Grażyna Kata) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Teresa Kuźmińska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radny Dominik Raj) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Maria Sławska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Rewizyjnej (Radna Anna Łuksza) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Radny Stanisław Ociepa) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Radna Anna Łuksza) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Radna Grażyna Kata) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów do Komisji Skarg Wniosków i Petycji II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Joanna Stasiak) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Monika Dobrzaniecka) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Zbigniew Białek) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Krzysztof Rególski) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Elżbieta Ustyjańczuk) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wniosku o pozostawienie składu ilościowego członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 4 osóby II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Zbigniew Białek) II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Zastępcy Przewodniczącego do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II/2018 wstrzymał się
2018-11-30 Wniosek dot. ilosci członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 7 osób II/2018 za
2018-11-30 Wniosek dot. ilosci członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 5 osób II/2018 przeciw
2018-11-30 Wniosek dot. ilosci członków Komisji Społeczno - Oświatowej - 7 osób II/2018 za
2018-11-30 Wniosek dot. ilosci członków Komisji Społeczno - Oświatowej - 5 osób II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka w Węgorzynie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie uchwały dot. zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie wniosku dot. obniżenia dodatku specjalnego do 20% II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Węgorzyna II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 7 osób II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej - 5 osób II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie wniosku formalnego dot. 5 minutowej przerwy II/2018 wstrzymał się
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów członków Komisji Budżetowo - Gospodarczej II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radna Anna Łuksza) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Bogusław Szyłowicz) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Dominik Raj) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Zbigniew Białek) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radna Elżbieta Ustyjańczuk) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Stanisław Ociepa) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radna Maria Sławska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Radny Zbigniew Białek) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Społeczno - Oświatowej - 7 osób II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Społeczno - Oświatowej - 5 osób II/2018 przeciw
2018-11-30 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandyatów członków Komisji Społeczno - Oświatowej II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Halina Jagiełka) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Grażyna Kata) II/2018 wstrzymał się
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Teresa Kuźmińska) II/2018 wstrzymał się
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radny Krzysztof Rególski) II/2018 wstrzymał się
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Katarzyna Lewandowska) II/2018 wstrzymał się
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Joanna Stasiak) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Maria Sławska) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Monika Dobrzaniecka) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Anna Łuksza) II/2018 za
2018-11-30 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Społeczno - Oświatowej (Radna Halina Jagiełka) II/2018 za
2018-12-20 Głosowanie porządku obrad III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2019 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Węgorzyno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok” III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Gminy Węgorzyno do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R – XXI w Nowogardzie III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru delegata zwyczajnego do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 19/5 położonej w obrębie nr 0012 – Gardno III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Węgorzyno oraz warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu lokali mieszkalnych na rzecz najemców lokali mieszkalnych III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Węgorzyno na rok 2018 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2018 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2018-2024 III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. zamkniecia listy kandydatów do Komisji Rewizyjnej III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. członka Komisji Rewizyjnej (Pani Monika Dobrzaniecka) III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandydatów do Komisji Budżetowo - Gospodarczej III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. członka Komisji Budżetowo - Gospodarczej (Pani Anna Łuksza) III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-20 Głosowanie dot. wycofania projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr II/9/2018 z 04.12.2018 r w sprawie powołania Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie z porządku obrad III sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-28 Głosowanie porządku obrad IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2018-12-28 Głosowanie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2025 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IV sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 wniosku Radnego Szyłowicza dot. wprowadzenia punktu odczytania interpelacji V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie - druk nr 13 V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (15 Sołectw) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zarządzenia wyborów organów jednostek pomocniczych (4 Sołectwa) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zmiany uchwały Nr XLII/451/2002 z 10 października 2002 r. w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczych – sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zmiany uchwały Nr V/43/2007 z 10 marca 2007 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom położonym na terenie Gminy Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zmiany uchwały Nr VII/53/2015 z 27 maja 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości niezabudowanej położonych w obrębie nr 0001 i 0003 – miasta Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2019-01-31 głosowanie dot . wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1252/4 położonej w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2019-01-31 głosowanie dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1252/5 położonej w obrębie nr 0001 – miasto Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie podziału działki nr 2/1 w obrębie Kąkolewice będącej własnością osoby fizycznej w celu uregulowania granic działki będącej własnością Gminy Węgorzyno nr 2/3 w obrębie Kąkolewice V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 0008 – Połchowo Węgorzyno V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (druk nr 14) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ( druk nr 15) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Społeczno – Oświatowej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie na 2019 rok V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 osób V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Elżbieta Ustyjańczuk) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Zbigniew Białek) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radny Krzysztof Rególski) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Joanna Stasiak) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-01-31 głosowanie dot. członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Radna Katarzyna Lewandowska) V sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 głosowanie wniosku Radnego Szyłowicza dot. wprowadzenia punktu odczytania interpelacji i zapytań na sesji VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Węgorzyno na 2019 rok VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wniosku formalnego Radnego Ociepa o 10 minut przerwy VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-03-20 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 osób VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Zbigniew Białek) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Elżbieta Ustyjańczuk) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Krzysztof Rególski) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Katarzyna Lewandowska) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Joanna Stasiak) VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-03-20 Głosowanie wniosku Radnej Jagiełka o pozostawienie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w składzie czteroosobowym VI sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie przeciw
2019-04-25 Głosowanie zmiany porządku obrad dot. wprowadzenia dwóch projektów uchwał oraz zmiany kolejnosci pkt 3 w miejsce pkt 2 VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. ilości członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 5 osób VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. zamknięcia listy kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Zbigniew Białek) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Elżbieta Ustyjańczuk) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Krzysztof Rególski) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Katarzyna Lewandowska) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru członka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Joanna Stasiak) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pan Radny Zbigniew Białek) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2019-04-25 Głosowanie dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (Pani Radna Katarzyna Lewandowska) VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 49/1 położonej w obrębie nr 0002 – Zwierzynek VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-04-25 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Węgorzynie Nr XXXIII/298/2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad przysługiwania diety dla Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Węgorzyno VII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie dot. wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1246 położonej w obrębie nr 0001 miasto Węgorzyno do porządku obrad VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie nr 0001 – miasta Węgorzyno VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap II” VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 wraz z autopoprawką Pani Burmistrz VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 z autopoprawką Pani Burmistrz VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1246 położonej w obrębie nr 0001 miasto Węgorzyno VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-05-29 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków i propozycji Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie VIII sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie zmiany porządku obrad dotyczące wprowadzenia dodatkowych 6 projektów uchwał: 1) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dodatkowy projekt uchwały – 8a 2) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dodatkowy projekt uchwały – 8b 3) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – dodatkowy projekt uchwały – 8c 4) ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego na cz. dz. nr 35/1 w obr. Połchowo z Polskim Związkiem Działkowców oraz zgody na bezprzetargowe wydzierżawianie części nieruchomości – dodatkowy projekt uchwały – 16 a 5) przystąpienia przez Gminę Węgorzyno jako partnera do projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III” – dodatkowy projekt uchwał - 18a 6) przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania przez Zachodniopomorski Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno – dodatkowy projekt uchwały – 18b IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Węgorzynie IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Węgorzyno na rok 2019 IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 rony ŚrodGłosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2019 – 2026 IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Węgorzynie IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela w Sielsku wraz z zautopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyznania dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Tomasza Apostoła w Runowie wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie wniosku formalnego Radnego Ociepy dot. wycofania projektu uchwały z porządku obrad IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik określonej pojemności IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie wstrzymał się
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki nr 2/4 w obrębie nr 0011 – Kąkolewice będącej własnością osoby fizycznej IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza w zakresie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego na cz. dz. nr 35/1 w obr. Połchowo z Polskim Związkiem Działkowców oraz zgody na bezprzetargowe wydzierżawianie części nieruchomości IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania nieruchomości zlokalizowanej w działkach 8/1 i 4/1, obr. Podlipce wraz z zautopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Łobzie na okres kadencji 2020-2023 w uzupełnionym składzie Teresa Kuźmińska -członek, Halina Jagiełka - członek IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Węgorzyno jako partnera do projektu „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Pojezierzy Zachodnich etap III IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kontraktowania przez Zachodniopomorski Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych na rzecz mieszkańców Gminy Węgorzyno IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Węgorzyna IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Węgorzyno za 2018 rok wraz z autopoprawką Pani Burmistrz IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za
2019-06-18 Głosowanie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 IX sesja Rady Miejskiej w Węgorzynie za