Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Podjęcie działań w celu ustanowienia kawałka chodnika jako ciąg pieszo - rowerowego

Numer: 53, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Węgorzyna
data wpływu: 2019-10-28, data przekazania: 2019-10-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Katarzyna Lewandowska radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Pan Mirosław Przysiwek Zastępca Burmistrza

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-10-31