Przejdź do treści

Wyniki głosowań

Większość: bezwzględna ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Jerzy Acman za
Halina Jagiełka za
Ewelina Jankowska za
Anna Jarmołowicz-Pieróg za
Grażyna Kata za
Teresa Kuźmińska za
Monika Lewicka za
Andrzej Nowacki za
Aurelia Wesołowska za
Stanisław Ociepa za
Wanda Opala za
Jacek Pytel za
Maria Sławska za
Bogusław Szyłowicz za

Większość: bezwzględna ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Jerzy Acman za
Halina Jagiełka za
Ewelina Jankowska za
Anna Jarmołowicz-Pieróg za
Grażyna Kata za
Teresa Kuźmińska za
Monika Lewicka za
Andrzej Nowacki za
Aurelia Wesołowska za
Stanisław Ociepa za
Wanda Opala za
Jacek Pytel za
Maria Sławska za
Bogusław Szyłowicz za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
13 1 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Jerzy Acman za
Halina Jagiełka wstrzymał się
Ewelina Jankowska za
Anna Jarmołowicz-Pieróg za
Grażyna Kata za
Teresa Kuźmińska za
Monika Lewicka za
Andrzej Nowacki za
Aurelia Wesołowska za
Stanisław Ociepa za
Wanda Opala za
Jacek Pytel za
Maria Sławska za
Bogusław Szyłowicz za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Jerzy Acman za
Halina Jagiełka za
Ewelina Jankowska za
Anna Jarmołowicz-Pieróg za
Grażyna Kata za
Teresa Kuźmińska za
Monika Lewicka za
Andrzej Nowacki za
Aurelia Wesołowska za
Stanisław Ociepa za
Wanda Opala za
Jacek Pytel za
Maria Sławska za
Bogusław Szyłowicz za

Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni Glosy nieważne
12 2 0 0 0 0

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Jerzy Acman za
Halina Jagiełka za
Ewelina Jankowska za
Anna Jarmołowicz-Pieróg za
Grażyna Kata za
Teresa Kuźmińska za
Monika Lewicka za
Andrzej Nowacki za
Aurelia Wesołowska za
Stanisław Ociepa za
Wanda Opala za
Jacek Pytel za
Maria Sławska za
Bogusław Szyłowicz za

Większość: zwykła

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni
14 0 0 0 0

Imienny wykaz głosowania

Imię i nazwisko Głos
Jerzy Acman za
Halina Jagiełka za
Ewelina Jankowska za
Anna Jarmołowicz-Pieróg za
Grażyna Kata za
Teresa Kuźmińska za
Monika Lewicka za
Andrzej Nowacki za
Aurelia Wesołowska za
Stanisław Ociepa za
Wanda Opala za
Jacek Pytel za
Maria Sławska za
Bogusław Szyłowicz za

Większość: bezwzględna w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Nieobecni Glosy nieważne
11 3 0 0 0 0